پست‌ها

دیگ بخار دو کوره

دیگ بخار دو کوره

معرفی دیگ بخار دو کوره دیگ بخار دو کوره ، این دیگ‌ها عموماً در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و سایر مکان‌های صنعتی استفاده می‌شوند و وظیفه تولید بخار و انتقال آن به سایر اجزای سیستم را بر عهده دارند. دیگ بخار دو کوره صنعتی دارای دو کوره بخار جداگا…