پست‌ها

استعلام قیمت مشعل بخار

استعلام قیمت مشعل بخار

مشعل بخار استعلام قیمت مشعل بخار، مشعل دیگ بخار، یکی از اصلی ترین اجزای تشکیل دهنده یک دیگ بخار است. وظیفه اصلی مشعل، حرارت دادن به آب در دیگ بخار است. بر اساس ظرفیت و نوع دیگ بخار، مشعل مناسب برای استفاده انتخاب می‌شود. در واقع، ارزش حرارتی…