پست‌ها

دیگ بخار پتروشیمی

دیگ بخار پتروشیمی

بویلر پتروشیمی دیگ بخار پتروشیمی یک وسیله بسیار حیاتی در صنعت پتروشیمی است که برای تأمین بخار مورد نیاز در فرایندهای تولیدی به کار می‌رود. وظیفه اصلی این دیگ تولید و ارائه بخار با فشار و دماهای مشخص است که برای تولید محصولات پتروشیمی نیاز است. دیگ ب…