پست‌ها

تفاوت دیگ بخار و دیگ آبگرم

تفاوت دیگ بخار و دیگ آبگرم

دیگ آبگرم و اجزای آن تفاوت دیگ بخار و دیگ آبگرم ، دیگ آب گرم یکی از اجزای اصلی در سیستم‌های حرارتی و گرمایشی است که به منظور تولید آب گرم برای استفاده در صنایع و ساختمان‌ها طراحی و ساخته می‌شود. این دستگاه اغلب شکل استوانه‌ای دارد و برای نگهد…