پست‌ها

توضیحات کامل دیگ بخار

توضیحات کامل دیگ بخار

توضیحات دیگ بخار توضیحات کامل دیگ بخار، دیگ بخار یا بخار ساز (boiler) یکی از وسایل تجهیزاتی است که بعنوان یک واحد تولید گرما و بخار در سیستم های گرمایش، تهویه مطبوع و سیستم های صنعتی استفاده می‌شود. دیگ بخار عمدتا برای تولید بخار آب استفاده می‌ش…