پست‌ها

اجزای دیگ بخار

اجزای دیگ بخار

دیگ بخار چیست؟ دیگ بخار یکی از تجهیزات حیاتی و اساسی در صنایع مختلف و تاسیسات صنعتی است. که وظیفه تولید بخار با انرژی حرارتی را بر عهده دارد. این وسیله برای تأمین نیازهای گرمایشی، پردازشی و تولید برق در صنایع مختلف بکار می‌رود. عملکرد اصلی یک…