پست‌ها

دیگ بخار لوله آتشی

دیگ بخار لوله آتشی

دیگ بخار لوله آتشی(فایرتیوب) دیگ بخار لوله آتشی یکی از دیگ‌های بخاری پرکاربرد در صنایع مختلف است. این نوع دیگ، شامل بخش‌های مختلفی از جمله بدنه اصلی، صفحه‌های لوله‌های جلو و عقب، کوره و اتاقک برگشت می‌باشد. این دیگ‌ها پس از مونتاژ و جوشکاری، …