پست‌ها

دیگ بخار تاسیسات

دیگ بخار تاسیسات

استفاده از دیگ بخار تاسیسات دیگ بخار تاسیسات، دیگ بخار (بویلر) یکی از تجهیزات اساسی در صنایع مختلف، استخرها، و ساختمان‌ها است که برای تأمین حرارت و انرژی لازم برای فرایندها و تأسیسات مورد نیاز به کار می‌رود. این تجهیزات به طور عمده بر اساس مد…