پست‌ها

دیگ بخار سه پاس

دیگ بخار سه پاس

فروش دیگ بخار سه پاس دیگ بخار سه پاس یکی از انواع دیگ ها است که بیشتر در صنایع مختلف برای تولید بخار و انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دیگ ها با استفاده از پوشش های مناسب به دلیل سه بار جوشکاری شده و آب بندی کامل، امکان ایجاد بیشترین بهر…