پست‌ها

سرویس دیگ بخار

سرویس دیگ بخار

سرویس دیگ بخار(بویلر بخار) سرویس دیگ بخار، یکی از تجهیزات حیاتی و ضروری در صنایع مختلف است که به منظور تولید بخار برای استفاده در فرآیندهای تولید، گرمایش ساختمان و سایر مصارف صنعتی استفاده می‌شود. این دستگاه با استفاده از سوخت، هوا و آب، بیشینه انرژی …