پست‌ها

سرویس دیگ بخار

سرویس دیگ بخار

سرویس دیگ بخار(بویلر بخار) سرویس دیگ بخار، یکی از تجهیزات حیاتی و ضروری در صنایع مختلف است که به منظور تولید بخار برای استفاده در فرآیندهای تولید، گرمایش ساختمان و سایر مصارف صنعتی استفاده می‌شود. این دستگاه با استفاده از سوخت، هوا و آب، بیشینه انرژی …
سرویس دیگ بخار

سرویس دیگ بخار

سرویس دیگ بخار سرویس دیگ بخار ، دیگ بخار صنعتی یک تجهیزات بسیار مهم در صنایع مختلف مانند صنایع شیمیایی، پتروشیمی، فلزی، نساجی و غیره است. این دستگاه برای تولید و انتقال بخار آب به عنوان یک واسطه حرارتی استفاده می‌شود. در ادامه به برخی نکات …