پست‌ها

ظرفیت های دیگ بخار

ظرفیت های دیگ بخار

ظرفیت دیگ بخار چیست ظرفیت های دیگ بخار ، دیگ بخار یکی از اجزای اصلی سیستم گرمایش و تهویه مطبوع است که وظیفه تولید بخار را برعهده دارد. بویلرها به عنوان محور اصلی سیستم تهویه مطبوع در انواع صنایع، از جمله صنعت نفت، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی…