پست‌ها

فروش دیگ روغن داغ

فروش دیگ روغن داغ

دیگ روغن داغ دیگ روغن داغ یکی از اجزای حیاتی در بسیاری از صنایع مانند نفت و گاز، پتروشیمی، نساجی، کاغذسازی، غذایی و دارویی است. این تجهیزات برای انتقال حرارت با دماهای بالا به فرآیندهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به نیازهای گسترده و متن…
دیگ روغن داغ

دیگ روغن داغ

معرفی دیگ روغن داغ دیگ روغن داغ با استفاده از روغن حرارتی، حرارت مورد نیاز را از گازهای داغ بدست می آورد و آن را به سایر بخش های سیستم منتقل می کند. از این روش برای ایجاد دماهای بالا به طور مداوم در صنایع مختلف استفاده می شود. یکی از مز…