پست‌ها

بازار دیگ بخار تهران

 دیگ بخار تهران بازار دیگ بخار تهران، یکی از معروف‌ترین بازارهای قدیمی و تاریخی شهر تهران است. بازار دیگ بخار تهران دارای تاریخچه‌ای بسیار قدیمی است. و به خصوص در دوران صفویه و قاجاریه رونق بیشتری یافته است. این بازار به دلیل موقعیت مکانی و…