پست‌ها

مشعل دیگ بخار

مشعل دیگ بخار

انواع مشعل دیگ بخار مشعل دیگ بخار یکی از اجزای اصلی در دیگ های بخار است که در فرآیند تولید بخار از آب استفاده می‌شود. دیگ بخار عموماً برای تولید انرژی حرارتی برای انواع صنایع مانند نیروگاه ها، کارخانجات صنعتی، تأسیسات گرمایشی و سرمایشی و ه…