پست‌ها

دیگ بخار نیروگاهی

دیگ بخار نیروگاهی

دیگ بخار دیگ بخار نیروگاهی، دیگ بخار یکی از انواع دیگ‌ها است که برای تولید بخار به منظور انتقال حرارت و تامین انرژی در فرآیندهای صنعتی و تجاری استفاده می‌شود. اصل کار دیگ بخار بر پایه تبدیل انرژی حرارتی به انرژی کینتیک بخار است. برای تولید بخار…