پست‌ها

ویژگی های دیگ بخار

ویژگی های دیگ بخار

دیگ بخار ویژگی های دیگ بخار، دیگ بخار یا بویلر صنعتی یک دستگاه است که برای تولید بخار تحت فشار بکار می‌رود و در انواع مختلف صنعتی و تجاری به کار می‌رود. دیگ بخار در اصل یک محفظه استوانه‌ای است که می‌تواند به صورت عمودی یا افقی متمایل جایگذاری شود.…