پست‌ها

کاربرد مشعل دیگ بخار

کاربرد مشعل دیگ بخار

بویلر بخار کاربرد مشعل دیگ بخار، دیگ بخار یا بویلر بخار، یک وسیله حرارتی است که برای تبدیل آب به بخار استفاده می‌شود. این دستگاه با استفاده از سوخت‌های فسیلی، گاز طبیعی، برق یا انرژی خورشیدی به آب حرارت می‌دهد و آن را به بخار تبدیل می‌کند. بویلر بخا…