پست‌ها

کارخانه دیگ آبگرم

کارخانه دیگ آبگرم

کارخانه تولید کننده دیگ آبگرم کارخانه دیگ آبگرم یا دیگ های بخار صنعتی، واحدهایی هستند که برای تولید بخار و ارائه آن به سایر بخش‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دیگ ها برای تامین نیازهای انرژی حرارتی در صنایع مختلف مانند صنایع نفت…