سال نو مبارک

, ,
سال نو می شود زمین نفسی تازه می گیرد برگها برنگ در میایند و گلها لبخند میزنند پرنده های خسته بر میگردند و در این رویش سبز دوباره من و تو و ما کجا ایستاده ایم ؟ سهم ما چیست ؟ نقش ما چیست؟ پیوند ما در دوباره شدن با کیست ؟ زمین سلا…

تغییر آدرس

, ,
به اطلاع دوستان و همراهان محترم شرکت حرارت گستر فراهانی می رساند: نظر به عنایات خداوند متعال و در راستا انجام برنامه های طراحی شده در رسیدن به اهداف بزرگتر و کسب رضایتمندی بیشتر مشتریان و همراهان محل دفتر و کارخانه شرکت به فضایی بزرگتر و کا…